We use cookies for a better browsing experience. If you continue browsing, we consider that you accept the use of cookies.

Config.

Privacy Politics

AVÍS LEGAL          
           
El lloc web i els dominis domini.com corresponen a DMJ Drums, domiciliada a Ctra. de Corts, 9, de Cors (CP 17844), tel. (+34) 659408301 i correu electrònic info@dmjdrums.com.
 
 
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys pertanyen a DMJ Drums, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús.DMJ Drums presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. N’autoritza la seva utilització exclusivament amb aquestes finalitats. De forma general queda prohibida la seva utilització amb finalitats comercials així com la seva transformació o alteració. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a DMJ Drums, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
 
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a DMJ Drums (framing).
 
 
PROTECCIÓ DE DADES
Les dades personals obtingudes per mitjà del formulari de contacte d’aquest lloc són tractades amb el màxim de confidencialitat i només s’utilitzaran per atendre les sol·licituds d’informació o consultes. Únicament  s’incorporarien a un fitxer o tractament de dades en el cas que s’establís una relació comercial entre DMJ Drums i la persona interessada, i sempre amb el coneixement previ d’aquesta persona.
 
 
RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que DMJ Drums actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això DMJ Drums manifesta que les referències dels preus i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen al titular del lloc fins a la seva confirmació expressa.
 
DMJ Drums es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
 
DMJ Drums no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.
 
 
CONDICIONS D’ÚS
L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol, essent els jutjats de Girona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.